Visie, missie en kernwaarden

Visie

SVRZ loopt mee op het levenspad van de cliënt

Wanneer een cliënt bij SVRZ komt, heeft hij al een heel leven achter de rug. Een leven waarin hij allerlei ervaringen heeft opgedaan en waar hij omringd is geweest door familie, vrienden en mantelzorgers. Deze geschiedenis maakt de cliënt tot de persoon die hij nu is. Wanneer de cliënt bij SVRZ komt, lopen wij een stukje mee in zijn leven.

Missie

SVRZ zorgt in Zeeland

Onze missie is om met onze cliënten invulling te geven aan de waarden die voor hen belangrijk zijn in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan “SVRZ zorgt in Zeeland”.

Kernwaarden die onze medewerkers typeren:

Nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid.

Nabijheid

We vinden het belangrijk dat onze cliënten in contact blijven met hun mantelzorgers, familie en vrienden. Onze medewerkers hebben oog voor deze relaties, we erkennen en stimuleren ze. Zo komen ook onze medewerkers dicht bij onze cliënten te staan.

Vrijheid

Cliënten houden bij SVRZ zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven en maken zelf keuzes. Onze medewerkers ondersteunen de cliënten hierin. Daarnaast hebben ook de medewerkers de vrijheid om in hun werk keuzes te maken in het belang van de cliënt te maken.

Verantwoordelijkheid

SVRZ wil de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, zo dicht mogelijk bij de cliënt leggen. Op deze manier willen we inspelen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om acties uit te voeren en beslissingen te nemen in hun werk. Onze medewerkers voelen deze ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zijn aanspreekbaar op de keuzes die zij gemaakt hebben.

Gelijkwaardigheid

We benaderen onze cliënt op een gelijkwaardige en respectvolle manier. Bij SVRZ hebben wij oog voor de mens. Dit komt terug In de relaties met collega’s, met de vrijwilligers en familie en vrienden van de cliënten.