Opleidingen in de zorg

Als je bij SVRZ een opleiding of cursus volgt dan doe je dit hoofdzakelijk in de praktijk, het zogenoemde ‘onderzoekend leren’. Je wordt daarbij ondersteund door collega’s, praktijkopleiders en opleidingscoördinatoren. Geen hele dagen in de schoolbanken, maar leren op de werkvloer!