Vacatures binnen de medische dienst

De medische dienst van SVRZ

De medische dienst is werkzaam is in 4 regio´s binnen Zeeland: Walcheren, De Bevelanden, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. SVRZ is een moderne organisatie in Zeeland die ruimte biedt aan alle aspecten van moderne verpleeghuiszorg op het gebied van:

 • psychogeriatrie
 • chronische somatiek
 • geriatrische revalidatie zorg
 • palliatieve zorg
 • onbegrepen gedrag
 • huntington
 • dementie op jonge leeftijd

Daarnaast is SVRZ een erkende opleidingsinstelling voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en physician assistants, maar ook als stage-instelling voor co-assistenten en huisartsen in opleiding.

Vacature voor Specialist ouderengeneeskunde:

 • Als specialist ouderengeneeskunde begeleid en behandel je kwetsbare ouderen die te maken hebben met meerdere chronische ziekten. Dit kunnen lichamelijke ziekten zijn, maar ook geheugenstoornissen of een combinatie van beiden.
 • De kwaliteit van behandeling en zorg voor al onze cliënten staat voorop. Naast de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt als uitgangspunten, is het  bieden van een luisterend oor, deskundig advies en respect voor de wensen van de cliënt van belang.
 • Sommige specialisten ouderengeneeskunde hebben zich verder gespecialiseerd. Ook voor jou zijn er doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een kaderopleiding volgen in de revalidatiezorg, dementiezorg, palliatieve zorg of in de samenwerking met huisartsen in de eerste lijn.
 • De verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen veelvoorkomende taken van je over te nemen. Voor medische handelingen die buiten hun expertise vallen roepen ze de hulp in van een specialist ouderengeneeskunde. Als specialist ouderengeneeskundige kun je hier een bijdrage aan leveren en dus kun je ook op deze vacature specialist ouderengeneeskunde reageren.
 • Er is een effectieve en efficiënte taakverdeling tussen verpleegkundig specialisten, physician assistenten en de specialisten ouderengeneeskunde met ondersteuning van doktersassistenten en medisch secretaresses, die ook tot de medische dienst behoren.
 • Er is ook nauwe samenwerking met de paramedici en zorgmedewerkers.
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het medisch beleid van de organisatie en aan het verpleeghuiszorgbeleid in de regio.

Vacatures voor Verpleegkundig specialisten

 • Er zijn regelmatig vacatures voor Verpleegkundig Specialisten met deelgebied AGZ/GGZ en doelgroep D-ZEP.
 • Samen met de Specialist Ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor de zorgverlening op de afdelingen.
 • Je bent de verbindende schakel bij de uitvoering en coördinatie van diagnostiek, behandeling en zorg en je hebt een consultfunctie voor collega’s en cliënten. Je werkt als regievoerend behandelaar veel samen met de psychologen, therapeuten en zorgmedewerkers.
 • Richting de zorgmedewerkers organiseer je en geef je ook zelf bij)scholing en klinische lessen. Je adviseert en coacht verzorgenden en verpleegkundigen op de afdelingen waar je werkzaam bent.
 • Je draagt actief bij aan het op- of bijstellen van richtlijnen, procedures en protocollen en je houdt hiervoor de nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied bij.
 • Ook kunnen HBO- verpleegkundigen en paramedici binnen de medische dienst opgeleid worden tot verpleegkundig specialist of physician assistant.

Mogelijkheden voor stagiaires en coassistenten

Omdat SVRZ een erkende opleidingsinstelling is, worden er ook regelmatig stagiaires en coassistenten binnen de medische dienst ingezet. Ook hier kan je een rol krijgen in de begeleiding. Dankzij deze studenten houden we een frisse blik en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo blijven we bouwen aan de kwaliteit van ons medisch team om ook in de toekomst de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Meer informatie? Neem contact op met Chantal van Boven, hoofd medische dienst