Vacatures voor de medische dienst

artsen, verpleegkundig specialisten en physian assistants

Vacatures specialist ouderengeneeskunde, basisarts, verpleegkundig specialist en physian assistant binnen SVRZ medische dienst in Zeeland

Binnen de medische dienst  van SVRZ in Zeeland zijn er vacatures voor specialist ouderengeneeskunde, basisarts, verpleegkundig specialist en physian assistant. Er zijn mogelijkheden in 4 regio´s: Walcheren, De Bevelanden, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. SVRZ is een moderne organisatie in Zeeland die ruimte biedt aan alle aspecten van moderne verpleeghuiszorg op het gebied van:

 • psychogeriatrie
 • chronische somatiek
 • geriatrische revalidatie zorg
 • palliatieve zorg
 • onbegrepen gedrag
 • huntington
 • dementie op jonge leeftijd
 • korsakov
 • inzet in de 1ste lijn.

Daarnaast is SVRZ een erkende opleidingsinstelling voor een basisarts die de opleiding specialist ouderengeneeskunde wilt volgen. Of voor een HBO-verpleegkundige en paramedici die de opleiding verpleegkundig specialist en de opleiding physician assistant wilt volgen. Maar ook co-assistenten en huisartsen in opleiding kunnen stage lopen in Zeeland.

Vacature specialist ouderengeneeskunde in Zeeland

 • Als specialist ouderengeneeskunde begeleid en behandel je cliënten die te maken hebben met meerdere chronische ziekten. Dit kunnen lichamelijke ziekten zijn, maar ook geheugenstoornissen of een combinatie van beiden.
 • De kwaliteit van behandeling en zorg voor al onze cliënten staat voorop. Naast de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt als uitgangspunten, is het  bieden van een luisterend oor, deskundig advies en respect voor de wensen van de cliënt van belang.
 • Sommige specialisten ouderengeneeskunde hebben zich verder gespecialiseerd. Ook voor jou zijn er doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een kaderopleiding volgen in de revalidatiezorg, dementiezorg, palliatieve zorg of in de samenwerking met huisartsen in de eerste lijn.
 • De verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen veelvoorkomende taken van je over te nemen. Voor medische handelingen die buiten hun expertise vallen roepen ze de hulp in van een specialist ouderengeneeskunde. Als specialist ouderengeneeskundige kun je hier een bijdrage aan leveren en dus kun je ook op deze vacature specialist ouderengeneeskunde reageren.
 • Er is een effectieve en efficiënte taakverdeling tussen verpleegkundig specialisten, physician assistants en de specialisten ouderengeneeskunde met ondersteuning van doktersassistenten en medisch secretaresses, die ook tot de medische dienst behoren.
 • Er is ook nauwe samenwerking met de paramedici en zorgmedewerkers.
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het medisch beleid van de organisatie en aan het verpleeghuiszorgbeleid in de regio.

Vacatures voor basisarts in Zeeland

Als basisarts kan je ervaring op doen binnen de ouderenzorg. Je krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende doelgroepen binnen SVRZ en de multidisciplinaire wijze van samenwerken binnen de ouderenzorg. Je wordt uiteraard gesuperviseerd door een specialist ouderengeneeskunde. We verwachten van jou een enthousiaste en betrokken houding om onze cliënten van goede zorg te voorzien.

En mocht je je verder willen specialiseren dan bieden wij de mogelijkheid om opgeleid te worden tot specialist ouderengeneeskunde.

Vacatures voor verpleegkundig specialisten ouderenzorg AGZ en GGZ in Zeeland

 • Er zijn regelmatig vacatures voor verpleegkundig specialist ouderenzorg met deelgebied AGZ en verpleegkundig specialist ouderenzorg met deelgebied GGZ.
 • Samen met de specialist ouderenzorg ben je verantwoordelijk voor de zorgverlening op de afdelingen.
 • Je bent de verbindende schakel bij de uitvoering en coördinatie van diagnostiek, behandeling en zorg en je hebt een consultfunctie voor collega’s en cliënten. Je werkt als regievoerend behandelaar veel samen met de psychologen, therapeuten en zorgmedewerkers.
 • Richting de zorgmedewerkers organiseer je en geef je ook zelf bij)scholing en klinische lessen. Je adviseert en coacht verzorgenden en verpleegkundigen op de afdelingen waar je werkzaam bent.
 • Je draagt actief bij aan het op- of bijstellen van richtlijnen, procedures en protocollen en je houdt hiervoor de nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied bij.
 • Ook kunnen HBO- verpleegkundigen binnen de medische dienst de opleiding tot verpleegkundig specialist volgen.

Vacatures voor physian assistant in Zeeland

 • Binnen de medische dienst van SVRZ kan je aan de slag als physian assistent.
 • Samen met de specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor de medische behandeling en zorgverlening op de afdelingen.
 • Als regievoerend behandelaar verricht je werkzaamheden in zowel het verpleegkundig als het medisch domein.
 • Je hebt nauw contact met de cliënten en zorgmedewerkers, die je adviseert en coacht. Daarnaast werk je nauw samen in een multidisciplinair team met andere therapeuten en psychologen op de locaties.
 • Voor deze functie beschik je over een professionele opstelling en goede sociale vaardigheden.
 • Vanzelfsprekend heb je een gezonde interesse in nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en de ouderenzorg in het algemeen.
 • Verder organiseer je en geef je ook zelf (bij)scholing en klinische lessen aan zorgmedewerkers en draag je actief bij aan het op- of bijstellen van richtlijnen, procedures en protocollen.
 • Ook kunnen paramedici binnen de medische dienst de opleiding tot physician assistant volgen. Hiervoor zijn jaarlijks opleidingsplaatsen beschikbaar

Mogelijkheden voor huisarts in opleiding en co-assistenten in Zeeland

Omdat SVRZ een erkende stage-instelling voor co-assistenten en huisartsen is, kan de medische dienst door heel Zeeland huisartsen in opleiding een stage plaats aanbieden en ook co-assistenten opleiden. Als specialist ouderengeneeskunde kan je een rol krijgen in de begeleiding. Dankzij deze studenten houden we een frisse blik en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo blijven we bouwen aan de kwaliteit van ons medisch team om ook in de toekomst de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Meer informatie? Neem contact op met Kristel Nijs, manager medische dienst