Vacatures voor specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist

Vacatures specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist binnen de medische dienst SVRZ in Zeeland

Binnen de medische dienst  van SVRZ in Zeeland zijn er vacatures voor specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist. Er zijn mogelijkheden in 4 regio´s: Walcheren, De Bevelanden, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. SVRZ is een moderne organisatie in Zeeland die ruimte biedt aan alle aspecten van moderne verpleeghuiszorg op het gebied van:

 • psychogeriatrie
 • chronische somatiek
 • geriatrische revalidatie zorg
 • palliatieve zorg
 • onbegrepen gedrag
 • huntington
 • dementie op jonge leeftijd

Daarnaast is SVRZ een erkende opleidingsinstelling voor een basisarts die de opleiding specialist ouderengeneeskunde wilt volgen. Of voor een HBO-verpleegkundige die de opleiding verpleegkundig specialist en de opleiding physician assistants wilt volgen. Maar ook co-assistenten en huisartsen in opleiding kunnen stage lopen in Zeeland.

Vacature specialist ouderengeneeskunde in Zeeand:

 • Als specialist ouderengeneeskunde begeleid en behandel je kwetsbare ouderen die te maken hebben met meerdere chronische ziekten. Dit kunnen lichamelijke ziekten zijn, maar ook geheugenstoornissen of een combinatie van beiden.
 • De kwaliteit van behandeling en zorg voor al onze cliënten staat voorop. Naast de zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt als uitgangspunten, is het  bieden van een luisterend oor, deskundig advies en respect voor de wensen van de cliënt van belang.
 • Sommige specialisten ouderengeneeskunde hebben zich verder gespecialiseerd. Ook voor jou zijn er doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een kaderopleiding volgen in de revalidatiezorg, dementiezorg, palliatieve zorg of in de samenwerking met huisartsen in de eerste lijn.
 • De verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen veelvoorkomende taken van je over te nemen. Voor medische handelingen die buiten hun expertise vallen roepen ze de hulp in van een specialist ouderengeneeskunde. Als specialist ouderengeneeskundige kun je hier een bijdrage aan leveren en dus kun je ook op deze vacature specialist ouderengeneeskunde reageren.
 • Er is een effectieve en efficiënte taakverdeling tussen verpleegkundig specialisten, physician assistenten en de specialisten ouderengeneeskunde met ondersteuning van doktersassistenten en medisch secretaresses, die ook tot de medische dienst behoren.
 • Er is ook nauwe samenwerking met de paramedici en zorgmedewerkers.
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het medisch beleid van de organisatie en aan het verpleeghuiszorgbeleid in de regio.

Vacatures voor Verpleegkundig specialisten ouderenzorg AGZ en GGZ in Zeeland

 • Er zijn regelmatig vacatures voor Verpleegkundig Specialisten ouderenzorg met deelgebied AGZ en verpleegkundig specialisten ouderenzorg met deelgebied GGZ.
 • Samen met de Specialist Ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor de zorgverlening op de afdelingen.
 • Je bent de verbindende schakel bij de uitvoering en coördinatie van diagnostiek, behandeling en zorg en je hebt een consultfunctie voor collega’s en cliënten. Je werkt als regievoerend behandelaar veel samen met de psychologen, therapeuten en zorgmedewerkers.
 • Richting de zorgmedewerkers organiseer je en geef je ook zelf bij)scholing en klinische lessen. Je adviseert en coacht verzorgenden en verpleegkundigen op de afdelingen waar je werkzaam bent.
 • Je draagt actief bij aan het op- of bijstellen van richtlijnen, procedures en protocollen en je houdt hiervoor de nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied bij.
 • Ook kunnen HBO- verpleegkundigen en paramedici binnen de medische dienst de opleiding tot verpleegkundig specialist of de opleiding tot physician assistant volgen.

Mogelijkheden voor huisarts in opleiding en co-assistenten in Zeeland

Omdat SVRZ een erkende stage-instelling voor co-assistenten en huisartsen is, kan de medische dienst door heel Zeeland huisartsen in opleiding een stage plaats aanbieden en ook co-assistenten opleiden. Als specialist ouderengeneeskunde kan je een rol krijgen in de begeleiding. Dankzij deze studenten houden we een frisse blik en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo blijven we bouwen aan de kwaliteit van ons medisch team om ook in de toekomst de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Meer informatie? Neem contact op met Ans Vleugel