Dit is een van je favoriete advertenties

Eerste Geneeskundige - Specialist Ouderengeneeskunde

maak een vervolgstap in je carrière!

Middelburg
Medische dienst
28- 36 uur per week Uren bespreekbaar
Rianne Meijer
specialist ouderengeneeskunde

SVRZ is een grote speler in Zeeland. Je hebt daarom ook veel mogelijkheden binnen de organisatie als het gaat om specialismen.

Binnen de medische dienst van SVRZ is er een vacature voor een eerste geneeskundige die tevens deels werkzaam is als praktiserend specialist ouderengeneeskunde op een van onze locaties. Over de precieze verdeling van de uren worden afspraken gemaakt. Het betreft een contract voor 28 tot 36 uur per week.

SVRZ is een VVT-organisatie in Zeeland die een breed pakket biedt aan verpleeghuiszorg, zoals somatische zorg, dementiezorg, waaronder zorg voor mensen met dementie met zeer ernstig probleemgedrag en dementie op jonge leeftijd, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, zorg voor mensen met de ziekte van Huntington of Korsakov en inzet in de 1ste lijn. Er wordt multidisciplinair samengewerkt en een multidisciplinair behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling van de cliënt.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen de vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde (en artsen) fungeer je als primus inter pares. In deze ‘representatieve’ rol treed je op namens de vakgroep en stimuleer en ondersteun je de vakgroep bij hun deskundigheidsbevordering, beroepsmatig handelen en professionele verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan een effectieve vakmatige afstemming en intercollegiale toetsing. Als vakgroepvoorzitter vervul je een belangrijke rol bij de totstandkoming van SVRZ-breed medisch beleid. Naar de collega’s binnen de medische dienst wordt vooral een coachende, verbindende rol verwacht.

De medische dienst staat onder leiding van het hoofd medische dienst, die de personele, materiële en financiële aspecten voor haar rekening neemt. Als 1e geneeskundige lever je een bijdrage aan de leiding van de medische dienst. Je signaleert knelpunten in de (medische) zorg en onderneemt/ initieert in afstemming met het hoofd medische dienst actie om deze op te lossen. Je beschikt hiervoor over goede communicatieve vaardigheden.

Kijk hier hoe Rianne, specialist ouderengeneeskunde, het werken bij SVRZ en het wonen in Zeeland ervaart!

Gevraagd

  • Geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde
  • Coachende stijl van leidinggeven

Aanbod

  • Brutomaandsalaris maximaal € 9.525,59 (CAO-VVT)
  • Vergoeding van bijvoorbeeld extra reiskosten of verhuiskosten
  • Contract voor onbepaalde tijd, met functioneel proefjaar
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Lidmaatschap beroepsvereniging Verenso
  • Digitaal behandeldossier (Ysis wordt momenteel geïmplementeerd)
  • Een (ver)wenarrangement om Zeeland te leren kennen

Wil jij het avontuur aangaan?

Na je sollicitatie neemt de recruiter zo snel mogelijk contact met je op om jou beter te leren kennen en de procedure door te nemen.

 

Je kunt solliciteren tot: 04/05/2021
Is dit iets voor een kennis of collega? Deel het direct via social media.
Geen passende vacature? Maak een JobAlert aan!